هُل دادن مقایسه خود با دیگران اعتماد به نفس

هُل دادن: مقایسه خود با دیگران اعتماد به نفس پیروزی موفقیت مقایسه اعتراف ترس از شکست تسلیم زودهنگام

گت بلاگز زندگی بهتر ۹ کاری که افراد دارای اعتماد به نفس انجام نمی‌دهند

اعتماد به نفس یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان‌های موفق هست. آن‌ها این شاخصه مثبت را در راه رسیدن به موفقیت و پشت سر گذاشتن پرسشها و موانع به کار

۹ کاری که افراد دارای اعتماد به نفس انجام نمی‌دهند

اعتماد به نفس یکی از بااهمیت ترین شاخصه های انسان های موفق هست. آن ها این شاخصه مثبت را در راه رسیدن به موفقیت و پشت سر گذاشتن پرسشها و موانع به کار می برند و با کمک آن به اهدافی که جهت خود ترسیم کرده اند، می رسند.

فهرستی از ۹ کاری که افراد دارای اعتماد به نفس انجام نمی دهند، ارائه شده است هست. در حالی که دیگران به طور مداوم در حال انجام این ۹ کار هستند، معمولا افراد دارای اعتماد به نفس از انجام آن ها خودداری می کنند.

خودبزرگ بینی و عدم اعتراف به اشتباه

۹ کاری که افراد دارای اعتماد به نفس انجام نمی‌دهند

افراد دارای اعتماد به نفس ترسی از اعتراف به اشتباه ندارند. آن ها اشتباه کردن را جزئی از سرشت و محیط زیست انسان می دانند و به جای دفاع از اشتباهات، از آن ها درس گرفته و این غلط های را به عنوان یک تجربه که می توانند با دوری از آن مهارت ها، توانایی ها و جایگاه خود را ارتقاء بخشند، به کار می گیرند.

سخن گفتن و بی توجهی به دیگران

افرادی که اعتماد به نفس کافی دارند، توانایی شنیدن و گوش دادن به حرف های دیگران، پیش از شروع سخن را دارند. آن ها با این کار بیشترین اطلاعات مورد نیاز را قبل از اظهار نظر کسب می کنند. آن ها به احساسات و تصویر العمل هایی منفی اجازه تاثیر بر روند گفتگو را نمی دهند.

راحت طلبی

اعتماد به نفس یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان‌های موفق هست. آن‌ها این شاخصه مثبت را در راه رسیدن به موفقیت و پشت سر گذاشتن پرسشها و موانع به کار

آن ها می دانند لمیدن در یک گوشه دنج و دوری از ریسک و ماجراجویی، رویاهایشان را با خطر عدم تحقق روبرو می کند، لذا به جای تسلیم شدن در برابر امر واقع، به دنبال راهی جهت تحقق بخشیدن رویاهای خود می گردند.

کمک و نصیحت نگرفتن از دیگران

افراد دارای اعتماد به نفس، علی رغم دیگران، به ضعف های خود اعتراف کرده و ابایی از درخواست کمک، نصیحت و مشورت از دیگران ندارند؛ به خاص از آن ها که در زمینه مورد نظر تجربه و مهارت بیشتری دارند.

مقایسه خود با دیگران و چشم و هم چشمی

به طور معمول سنجش و مقایسه نشانه ضعف و عدم اعتماد به نفس نسبت به داشته ها به شمار می رود. افراد دارای اعتماد به نفس دائما تنها در قالب یک مسابقه سالم داشته ها و مکاسب خود را بررسی کرده و راه های به دست آوردن موفقیت های زیاد را جستجو می کنند. این نوع از مقایسه سالم، علی رغم مقایسه های معمول که موجبات شکست را فراهم می کند، دائما افراد با اعتماد به نفس را در فهرست افراد موافق جای می دهد.

ترس از شکست

۹ کاری که افراد دارای اعتماد به نفس انجام نمی‌دهند

آن ها که اعتماد به نفس ندارند، دائما از شکست می ترسند. آن ها از این هراس دارند که دیگران آن ها را افرادی ناموفق و شکست خورده بنامند. این عنوان این افراد را از به دست آوردن موفقیت های متفاوت در زمینه های فردی، کاری و اجتماعی باز می دارد. در نقطه مقابل، افراد با اعتماد به نفس ترسی از شکست ندارند و هر شکست را پلی جهت یک پیروزی می دانند.

تسلیم زودهنگام

افراد دارای اعتماد به نفس می‎دانند مسیر موفقیت و پیروزی آکنده از موانع متفاوت است و ممکن است در این مسیر، فرد با پرسشها و موانع مختلفی روبرو شود. آن ها می دانند جهت رسیدن به پیروزی باید با کوشش، همت و اعتماد به نفس همه این موانع را پشت سر بگذارند. در نقطه برابر افرادی که اعتماد به نفس کافی ندارند، با نخستین مسئله جا زده و از ادامه مسیر باز می مانند.

اعتماد به نفس یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان‌های موفق هست. آن‌ها این شاخصه مثبت را در راه رسیدن به موفقیت و پشت سر گذاشتن پرسشها و موانع به کار

مقصر دانستن دیگران

این افراد مسئولیت کارهای خود را بر عهده می گیرند و دیگران را مسئول غلط های خود معرفی نمی کنند. آن ها با گشاده رویی مسئولیت غلط های خود را پذیرفته و تلاش می کنند این غلط های را تکرار نکنند.

منتظر اجازه دیگران ماندن

افراد دارای اعتماد به نفس دارای روحیه رهبری هستند و این عنوان آن ها را جهت اتخاذ تصمیم در وقت و مکان مناسب کمک می کند. آن ها منتظر کسب اجازه و مشورت از دیگران نمی مانند، مگر زمانی که این مشورت در حد نصیحت باشد.

۹ کاری که افراد دارای اعتماد به نفس انجام نمی‌دهند

واژه های کلیدی: مقایسه خود با دیگران | اعتماد به نفس | پیروزی | موفقیت | مقایسه | اعتراف | ترس از شکست | تسلیم زودهنگام

۹ کاری که افراد دارای اعتماد به نفس انجام نمی‌دهند

۹ کاری که افراد دارای اعتماد به نفس انجام نمی‌دهند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz